Zadzwoń

+48 725 000 247

Napisz

info@zanizonaszkoda.pl

Ile czasu ma ubezpieczyciel na wypłatę odszkodowania?

Nerwy i stres towarzyszą każdej kolizji drogowej i wypadkom, szczególnie że wielu poszkodowanych obawia się, że odzyskiwanie należności za powstałe uszkodzenia od ubezpieczyciela będzie długotrwałe. Na wypłatę odszkodowania nie zawsze trzeba będzie długo czekać. Wszystko zależy od kwestii formalnych i tego, czy poszkodowany jak najrzetelniej przedstawi okoliczności, w jakich doszło do wypadku/kolizji. Warto przy tym zaznaczyć, że ubezpieczyciele mają ściśle określone terminy wypłaty należności poszkodowanym pod warunkiem wypełnienia przez nich wszystkich najważniejszych kwestii formalnych.

Kiedy ubezpieczyciel musi wypłacić odszkodowanie?

Poszkodowani kierowcy po zgłoszeniu szkody do ubezpieczyciela bardzo często zastanawiają się nad tym, jak długo przyjdzie im poczekać na wypłatę należnych im środków. Nie jest to kwestia, która warto się nadmiernie przejmować, ponieważ towarzystwa ubezpieczeniowe są zobowiązane do trzymania się terminów regulowanych przez przepisy.

Należy zaznaczyć, że czas oczekiwania na wypłatę środków w dużej mierze zależny jest od tego, z jakiej polisy będzie pozyskiwana rekompensata.

Wypłata z polisy OC

W przypadku odszkodowania z polisy OC sprawcy towarzystwo ubezpieczeniowe ma na wypłatę należności 30 dni, licząc od momentu złożenia zawiadomienia o szkodę. Termin ten regulowany jest przez Ustawę o Ubezpieczeniach Obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. W tym przypadku są jednak pewne wyjątki, zawarte w przepisach, które mogą nieco opóźnić wypłatę odszkodowania. W sytuacjach, gdy ciężko jest ustalić to, kto jest odpowiedzialny za zaistnienie zdarzenia, wypłata odszkodowania następuje od 14 do 90 dni od złożenia wniosku.

Jeżeli z jakiegoś powodu ubezpieczyciel stwierdzi, że nie będzie mógł wypłacić w terminie należnego odszkodowania, musi pisemnie poinformować o tym fakcie poszkodowanego, przedstawiając przyczyny takiego stanu rzeczy i ustalając możliwie jak najszybszy termin wypłacenia świadczenia.

Wypłata z polisy AC

W przypadku odszkodowania z polisy AC podobnie jak i przy OC ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę środków, licząc od dnia złożenia wniosku.

Opóźnienie w wypłacie odszkodowania

Przepisy dotyczące terminów wypłat odszkodowania przez ubezpieczycieli uwzględniają sytuacje, w których może dojść do opóźnienia wypłaty, ponieważ ubezpieczyciel z jakiegoś powodu potrzebują na jej zrealizowanie więcej niż ustawowe 30 dni. Może być to spowodowane między innymi trudnościami w ustaleniu okoliczności zdarzenia czy wysokości odszkodowania. Co w takim przypadku? Gdy tylko wszystkie wątpliwości wstrzymującej wypłatę zostaną wyjaśnione, towarzystwo ubezpieczeniowe ma 14 dni na uregulowanie zaległego zobowiązania.

Warto wiedzieć, że terminy wypłaty odszkodowania nie muszą być przestrzegane przez towarzystwa ubezpieczeniowe w przypadku, w którym ich wysokość ma zostać uzależniona od wyroku w toczącym się postępowaniu sądowym, karnym lub cywilnym. W takim wypadku wypłata nastąpi dopiero po wydaniu prawomocnego orzeczenia sądowego.

Co może zrobić poszkodowany, gdy nie otrzyma odszkodowania w wyznaczonym terminie? W takim wypadku ma on prawo ubiegać się o wypłatę odszkodowania powiększonego o odsetki ustawowe. We wniosku musi zostać zawarte oświadczenie o tym, że termin wypłaty już mną. Istotne jest również ustalenie nowej daty wypłaty oraz żądanie doliczenia do wcześniej ustalonej kwoty ustawowych odsetek.

Nie daj się stresowi po wypadku!

Zostaw numer, a my zaoferujemy Ci darmowe auto zastępcze i bezgotówkową naprawę.

Nie chcesz podawać swojego numeru telefonu?
Nic nie szkodzi - kliknij tutaj aby pobrać oświadczenie.