Zadzwoń

+48 725 000 247

Napisz

info@zanizonaszkoda.pl

Odmowa wypłaty odszkodowania – co zrobić?

Każda kolizja czy wypadek to ogromny stres dla uczestników zdarzenia. Dodatkowym czynnikiem wzmagającym stres może być również odmowa wypłaty odszkodowania, przekazana przez ubezpieczyciela poszkodowanej stronie. Jak postąpić w przypadku odmowy? Czy ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacić poszkodowanemu należnego mu odszkodowania?

Jak postępować w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania?

Właściciel odmówił wypłaty odszkodowania? Pierwszym co przychodzi do głowy w takim przypadku, jest wkroczenie na drogę sądową. Jest to jednak radykalne rozwiązanie, które może przysporzyć dodatkowego stresu i ciągnąć się w nieskończoność, dlatego warto potraktować je jako ostateczność i zanim dojdzie do sprawy sądowej, warto spróbować kilku innych sposobów na uzyskanie należnego odszkodowania.

Zanim poszkodowany wstąpi na drogę sądową z ubezpieczycielem, powinien podjąć negocjację. Będzie to możliwe w przypadkach, w których zakład ubezpieczeń nie kwestionuje przebiegu zdarzenia oraz istnieją dowody na to, że odpowiedzialny za zaistniałą szkodę jest inny uczestnik ruchu drogowego. Jeżeli jednak ubezpieczalnia ma wątpliwości co do przebiegu zdarzenia i tego, kto jest winny zaistniałej sytuacji, niestety często jedynym skutecznym sposobem na walkę z ubezpieczycielem będzie wkroczenie na drogę postępowania sądowego.

Choć postępowanie sądowe przy odpowiednich dowodach może pomóc odzyskać należne odszkodowanie, to jednak należy pamiętać o tym, że wymaga wstępnego pokrycia kosztów sądowych, czyli opłaty pozwu czy kosztów wynikających z wydania opinii przez biegłego sądowego. Ponadto jeżeli poszkodowany nie udowodni swoich racji i okaże się, że według sądu odszkodowanie mu się jednak nie należy, może zdarzyć się tak, że zostaje dodatkowo obciążony kosztami procesu.

Jeżeli negocjację z zakładem ubezpieczeń zawiodą, jeszcze zanim  udamy się do sądu warto złożyć reklamację – może być w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej. Ważne jest to, by była zgłoszona zgodnie z procedurami stosowanymi w zakładzie ubezpieczeń oraz zawierała przekonujące, merytoryczne argumenty przemawiające za tym, że wcześniejsza odmowa odszkodowania była działaniem nieuzasadnionym.

Jakie prawa przysługują kierowcy w przypadku odmowy wypłaty odszkodowania?

Jeżeli pomimo licznych prób w dalszym ciągu odmowa wypłaty odszkodowania zostanie podtrzymana, poszkodowany kierowca ma prawo do złożenia skargi do Rzecznika Finansowego. Jeżeli ten stwierdzi, że naruszone zostały prawa czy interesy poszkodowanego, może wskazać stronie reklamującej wszystkie działania, jakie może podjąć, by na drodze pozasądowego postępowania odzyskać należne mu środki za powstałą szkodę.

 Oczywiście gdy poszkodowany wchodzi na drogę postępowania sądowego, często pojawia się możliwość polubownego zakończenia sporu na zasadach ogólnych (chodzi tu przede wszystkim o mediację i zawezwanie do próby ugodowej).

Odmowa wypłaty odszkodowania wcale nie jest jednoznaczna z tym, że poszkodowany nie uzyska należnych mu środków. Niestety często czeka go przy tym spora walka i mnóstwo starań o to, by uzyskać to, co mu się należy. Warto jednak pamiętać o tym, że aby odnieść sukces i udowodnić swoje racje, należy się do tego odpowiednio przygotować.

Nie daj się stresowi po wypadku!

Zostaw numer, a my zaoferujemy Ci darmowe auto zastępcze i bezgotówkową naprawę.

Nie chcesz podawać swojego numeru telefonu?
Nic nie szkodzi - kliknij tutaj aby pobrać oświadczenie.