Zadzwoń

+48 725 000 247

Napisz

info@zanizonaszkoda.pl

Wypadek komunikacyjny – co powinien wiedzieć każdy kierowca?

W czasie wypadku drogowego nie tylko auto zostanie uszkodzone – dochodzi również do powstania szkody osobistej. Uczestnikiem wypadku może stać się każdy, nawet nie ponosząc winy za zaistniałą sytuację. Dlatego bardzo ważne jest to, by każdy kierowca wiedział, jak prawidłowo należy zachować się w takiej sytuacji.

Co uznawane jest za wypadek komunikacyjny?

Wypadkiem komunikacyjnym określa się zdarzenie w ruchu drogowym, morskim lub powietrznym, w którym uczestniczy co najmniej jeden pojazd oraz dochodzi do szkody majątkowej lub osobowej. Do wypadku komunikacyjnego dochodzi najczęściej w wyniki popełnienia przestępstwa lub wykroczenia drogowego.

Kolizja i wypadek komunikacyjny to nie są dwa pojęcia o tym samym znaczeniu. Różni je przede wszystkim to, że w kolizji dochodzi tylko do szkody materialnej, a nie osobowej.

Jak zachować się po wypadku komunikacyjnym?

Każdy uczestnik lub świadek wypadku komunikacyjnego na tyle na, ile będzie to możliwe, w tej stresującej sytuacji powinien zachować trzeźwe myślenie. Przede wszystkim należy upewnić się, czy w wyniku zdarzenia zostały poszkodowane jakieś osoby – jeśli tak niezbędne jest wezwanie pomocy medycznej. Wystarczy zadzwonić pod numer 112 a dyspozytor przyjmujący zgłoszenie wezwie pogotowie, a także policję lub straż pożarną, w zależności od sytuacji. Do przyjazdu służb należy zadbać o bezpieczeństwo wszystkich (nie tylko tych poszkodowanych) uczestników zdarzenia.

Jeżeli służby zrobią swoje, niezbędne będzie również udokumentowanie zdarzenia i zgłoszenie faktu jego zaistnienia firmie ubezpieczeniowej. Im więcej szczegółów zostanie im przekazanych, tym łatwiejsze będzie uzyskanie należnego odszkodowania.

Co należy się poszkodowanym w wyniku wypadku komunikacyjnego?

Zgodnie z zapisami kodeksu cywilnego każdy poszkodowany w wyniku wypadku komunikacyjnego ma prawo domagać się odszkodowania z polisy OC sprawcy zdarzenia. To jaka będzie to rekompensata, zależne jest od tego, w jakim stopniu zostało uszkodzone mienie lub ciało poszkodowanego.

W przypadku uszkodzenia ciała poszkodowany może domagać się odszkodowania w wysokości pokrywającej w całości koszty leczenia. Jeżeli w wyniku wypadku doszło do wystąpienia niepełnosprawności, wówczas poza kosztami leczenia może również domagać się pokrycia opłat za rehabilitację czy odszkodowania za pogorszenie się standardu życia w wyniku utraty zdolności do pracy. Jeżeli niezdolność do podjęcia zatrudniania jest stała, poszkodowany może ubiegać się o rentę.

W przypadku gdy w wypadku komunikacyjnym ucierpi mienie, poszkodowany na prawo ubiegać się o odszkodowanie na pokrycie wszystkich kosztów związanych z naprawą pojazdu. Ma również prawo do auta zastępczego na czas napraw, którego koszt pokryty zostanie również z polisy OC sprawcy.

Gdy dojdzie do wypadku komunikacyjnego, należy zachować przede wszystkim spokój. Najważniejsze jest zapewnienie bezpieczeństwa i opieki medycznej (jeżeli jest taka potrzeba) uczestnikom zdarzenia. Dopiero później można zająć się dokumentowaniem okoliczności wypadku oraz wyrządzonych szkód, oraz zgłoszeniem sprawy ubezpieczycielowi w celu dochodzenia swoich roszczeń.

Nie daj się stresowi po wypadku!

Zostaw numer, a my zaoferujemy Ci darmowe auto zastępcze i bezgotówkową naprawę.

Nie chcesz podawać swojego numeru telefonu?
Nic nie szkodzi - kliknij tutaj aby pobrać oświadczenie.