Zadzwoń

+48 725 000 247

Napisz

info@zanizonaszkoda.pl

Miałeś szkodę w ciągu ostatnich 3 lat?

Odbierz dodatkowe pieniądze w 24 godziny
od zgłoszenia!

5/5

5,0 / 106 opinii

Otrzymaj dopłatę w 24 godziny,
bez wychodzenia z domu!

Jak uzyskać dopłatę do odszkodowania?

Dla zapewnienia maksymalnej satysfakcji naszych klientów, procedury i formalności związane z odzyskaniem zaniżonej wypłaty zostały ograniczone do minimum, a cały proces odbywa się całkowicie zdalnie - online.

1. Wypełnij formularz kontaktowy
Pierwszy krok to Twoja decyzja - wystarczy, że wypełnisz formularz kontaktowy, podając nam kilka niezbędnych danych. Na podany w formularzu adres email otrzymasz kilka pytań związanych ze szkodą i pojazdem, możesz także dołączyć kosztorys naprawy pojazdu.

2. Przeanalizujemy Twoją sprawę
W ciągu 48-72 godzin od przesłania niezbędnych informacji, nasi specjaliści dokonają niezbędnej analizy i weryfikacji kosztorysu naprawy pojazdu pod kątem ewentualnego zaniżenia wysokości wypłaty.

3. Zaproponujemy kwotę dopłaty
Jeśli wykonana przez naszych specjalistów analiza, wykaże rozbieżność między wypłaconą kwotą odszkodowania a faktyczną wartością szkody, otrzymasz od nas konkretną propozycję dopłaty.

4. Podpiszemy umowę o cesję wierzytelności
Jeśli zaakceptujesz kwotę dopłaty, konieczne będzie podpisanie umowy o cesję wierzytelności, czyli zbycia prawa do wyższego odszkodowania.

5. Wypłacimy ustaloną kwotę
Po podpisaniu umowy i nabyciu przez nas praw do roszczenia wyższego odszkodowania, w ciągu kilku dni otrzymujesz wynagrodzenie w ustalonej kwocie.

Jakie dokumenty są potrzebne?

W zależności od rodzaju szkody, do analizy niezbędny jest inny komplet dokumentów.

Szkoda częściowa

Szkoda całkowita

Odbierz pieniądze, które Ci się należą!

Obawiasz się, że będziesz musiał zapłacić za odzyskanie swoich pieniędzy? Nic bardziej mylnego! Procedura odzyskania zaniżonej szkody, w tym analiza kosztorysu naprawy pojazdu, wykonywana przez naszych specjalistów, jest darmowa!

Procedura odzyskiwania Twoich pieniędzy może zostać przeprowadzona w 100% online, co oznacza, że aby otrzymać środki nie musisz nawet wychodzić z domu!

Dopłaty dla naszych klientów

3902 zł

+9688 zł

2888 zł

+4045 zł

19263 zł

+8204 zł

4139 zł

+3602 zł

35879 zł

+30090 zł

11381 zł

+8839 zł

5642 zł

+3599 zł

6461 zł

+8495 zł

8311 zł

+11089 zł

3393 zł

+1714 zł

4498 zł

+4662 zł

9876 zł

+5341 zł

5646 zł

+4951 zł

10187 zł

+11644 zł

4470 zł

+2865 zł

2541 zł

+1725 zł

2692 zł

+2036 zł

700 zł

+4021 zł

6845 zł

+3121 zł

2541 zł

+3121 zł

30547 zł

+20687 zł

4211 zł

+2888 zł

1300 zł

+2925 zł

3135 zł

+5035 zł

1537 zł

+4124 zł

6842 zł

+3874 zł

Dopłaty do odszkodowań - co warto wiedzieć?

Zaniżona kwota odszkodowania z polisy OC czy AC dotyczyć może nawet 9 na 10 poszkodowanych w zdarzeniach drogowych. Obecnie wiele firm ubezpieczeniowych celowo zaniża wartość odszkodowania, a kierowcy zapominają o tym, że mają prawo do do ubiegania się o wyższe dopłaty i dochodzenia słuszności swoich racji.

Dopłaty do odszkodowań - czym są i dlaczego warto z nich skorzystać?

Czym jest dopłata do odszkodowania? To nic innego jak specjalny typ dopłat, o który po spełnieniu określonych warunków mogą starać się poszkodowani w zdarzeniach drogowych, którzy z tytułu ubezpieczenia komunikacyjnego (AC lub OC sprawcy) otrzymali zaniżoną kwotę odszkodowania za zaistniałą sytuację. Skorzystanie z możliwości uzyskania dopłaty do odszkodowania to cenna możliwość przede wszystkim dla tych, którzy otrzymali na tyle mało pieniędzy, że nie byli w stanie w pełni pokryć naprawy wszystkich powstałych wskutek zdarzenia drogowego usterek.

Zaniżona wartość odszkodowania z polisy OC czy AC jest obecnie dość powszechnie występującym problemem, z którego kierowcy często nawet nie zdają sobie sprawy. Nawet jeżeli wydaje im się, że za poniesione szkody powinni otrzymać więcej pieniędzy, nie decydują się na dochodzenie swoich praw, co stanowi poważny błąd. Warto mieć świadomość tego, że nawet jeżeli doszło już do wypłaty odszkodowania (w jego zaniżonej wartości), to w dalszym ciągu istnieje możliwość uzyskania rekompensaty z tego tytułu. Dopłaty do odszkodowań można uzyskać, gdy zajdą ku temu uzasadnione okoliczności, a od zdarzenia drogowego nie minęły jeszcze 3 lata.

Dopłata odszkodowania jest możliwa do uzyskania w terminie do 3 lat od momentu powstania szkody, na przykład kolizji czy wypadku samochodowego. Prawo to dotyczy również tych kierowców, którzy:

W jaki sposób towarzystwa ubezpieczeniowe ustalają rozmiar szkody?

Zgodnie z przepisami każda osoba, która poniosła szkodę w wypadku czy kolizji drogowej, może ubiegać się o odszkodowanie z OC sprawcy. Gdy w wyniku zdarzenia dojdzie do szkody częściowej, to ubezpieczyciel odpowiedzialny jest za sfinansowanie kosztów naprawy lub zwrot określonej sumy pieniędzy, która pozwoli poszkodowanemu na naprawę auta na własną rękę bez angażowania swoich osobistych środków finansowych.

Nieco inaczej sytuacje rozwiązują ubezpieczyciele przy zaistnieniu szkody całkowitej. W takim przypadku wypłacane jest odszkodowanie pomniejszone o kwotę pozostałości, które mogą zostać sprzedane. Suma obu kwot ma stanowić wartość pełnej ceny rynkowej, jaką osiągną pojazd w dniu zaistnienia szkody.

Zgłoszenie szkody i uzyskanie odszkodowania z polisy sprawcy to proces przeprowadzany według ściśle określonych zasad. To jak będzie wyglądało całe postępowanie, w dużej mierze zależne jest od skali wyrządzonej szkody. W przypadku tych niewielkich usterek najczęściej do podjęcia decyzji przez ubezpieczyciela wystarczające będą dokładne zdjęcia zrobione na miejscu kolizji najlepiej jak najszybciej po zaistnieniu zdarzenia. Na podstawie zdjęć szacowana jest wstępna wysokość szkody. Pewna kwota ustalana jest dopiero wtedy, gdy ubezpieczyciel będzie miał możliwość dokładnego obejrzenia pojazdu - im większa szacowana szkoda tym należy spodziewać się tego, że likwidator będzie dokładniej przyglądał się temu, jak wygląda pojazd. Niestety bardzo często zdarza się tak, że ubezpieczyciele dość mocno zaniżają wysokość szkody, a kierowcy nieświadomi swoich praw, choć z niezadowoleniem, ale jednak akceptują taki stan rzeczy. To błąd, ponieważ każdy poszkodowany w zdarzeniu drogowym może ubiegać się o dopłatę do odszkodowania, jeżeli to w jego opinii było zbyt niskie.

Zawsze, gdy ubezpieczyciel przyjmuje szkodę do likwidacji rusza cały proces, w wyniku którego ustalona zostaje wysokość odszkodowania. Całą procedurę można podzielić na cztery etapy:

Dlaczego ubezpieczyciele często zaniżają wartość odszkodowania z polisy AC lub OC sprawcy?

Gdy oględziny auta zostaną wykonane, towarzystwo ubezpieczeniowe przystępuje do wykonania kosztorysu, od którego w głównej mierze będzie później zależna wysokość uzyskanego odszkodowania.

Przy sporządzaniu kosztorysu ubezpieczyciel bierze pod uwagę następujące informacje:

Warto zdawać sobie sprawę także z tego, że wysokość wypłaconego odszkodowania w dużym stopniu zależna jest też od sposobu likwidacji szkody. W tym przypadku możliwości są tylko dwie. Likwidacja szkody może odbywać się gotówkowo (określona suma pieniędzy wypłacana jest poszkodowanemu) lub bezgotówkowo (auto przekazywane jest do dowolnego warsztatu lub ASO, a ubezpieczyciel pokrywa koszty jego naprawy).

Kto decyduje o tym, w jaki sposób poszkodowanemu zostanie udzielona rekompensata za straty poniesione w zdarzeniu drogowym? Otóż decyzja należy do samego zainteresowanego. Jeżeli wybierze opcję gotówkową, po zakończeniu postępowania otrzyma określoną sumę i na własną rękę będzie musiał poszukać warsztatu, który naprawia szkody. Jeżeli wybór pada na rozliczenie bezgotówkowe, w takim wypadku auto jest naprawiane w ASO, warsztacie partnerskim ubezpieczyciela lub dowolnie wybranym przez poszkodowanego. Pieniądze nie wpłyną na konto, ubezpieczyciel po wykonaniu wszystkich prac będzie się rozliczał bezpośrednio z warsztatem, który dokonał napraw.

Jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy? Co zrobić, gdy uważamy, że jest ono zbyt niskie?

Po zakończeniu postępowania i sporządzenia kosztorysu ubezpieczyciel informuje poszkodowanego, w jakiej wysokości będzie mógł otrzymać odszkodowanie. Jeżeli okaże się ono zbyt niskie w żadnym wypadku, nie należy przystawać na propozycję ubezpieczyciela. Zaniżone odszkodowanie dla strony poszkodowanej w zdarzeniu drogowym jest wysoce niekorzystne, przede wszystkim ze względu na to, że znaczną część kosztów naprawy będzie musiał ponieść z własnej kieszeni, ponieważ nie wystarczy na to pieniędzy z odszkodowania pochodzącego z OC sprawcy. Wielu ubezpieczycieli zaniża pierwszą wycenę i przelewa jak najszybciej pieniądze na konto poszkodowanego, co niestety często sprawia, że jego czujność zostaje uśpiona i nie dochodzi on swoich roszczeń dotyczących tego, że wypłacona mu kwota jest nieadekwatna do poniesionych strat.

Nawet jeżeli poszkodowany zgodzi się na zaniżone odszkodowanie, powinien mieć świadomość tego, że przez 3 lata od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie, ma on prawo starać się o uzyskanie dopłaty do odszkodowania. Może zdarzyć się tak, że ubezpieczyciel będzie stosował nieuczciwe praktyki, nakłaniając swojego klienta do zaakceptowania kosztorysu. Należy pamiętać o tym, że poszkodowany wcale nie musi się zgadzać na przedstawioną mu przez likwidatora propozycję, ma prawo domagać się dokładnie takiej zapłaty odszkodowania, która pozwoli mu na pokrycie wszystkich kosztów związanych z naprawą pojazdu bez konieczności inwestowania w ten cel swoich własnych środków.

Co może zrobić osoba, która nie zgadza się z wysokością otrzymanej rekompensaty za wypadek? Może ona ubiegać się o dopłatę do odszkodowania.

Aby dopłata do zaniżonego odszkodowania mogła zostać przyznana, pierwszym krokiem, jaki należy uczynić, jest napisanie odwołania od decyzji ubezpieczyciela. To jednak nie wszystko. Aby taki dokument mógł zostać uwzględniony i co najważniejsze pozytywnie rozpatrzony należy dołączyć jak najwięcej dowodów potwierdzających tezę, że zostało wypłacone za niskie odszkodowanie z OC. Najlepszym i najbardziej wiarygodnym będzie opinia niezależnego rzeczoznawcy lub wyliczenia cieszącego się renomą warsztatu samochodowego.

Nawet jeżeli została zasądzona zaniżona kwota odszkodowania przez ubezpieczyciela, poszkodowany powinien pamiętać o tym, że nie może on żądać zbyt wysokiego zadośćuczynienia. Dlaczego? Otóż pieniądze pochodzące z polisy OC sprawcy zdarzenia drogowego mają w całości pokryć koszty związane z naprawą usterki, nie mogą nigdy, nawet w minimalnym stopniu przekraczać wartości szkody. Co prawda czas na złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela wynosi 3 lata, to jednak mimo wszystko należy złożyć odwołanie najszybciej jak to tylko możliwe.

O czym należy pamiętać, pisząc odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?

Jeżeli wypłacone zostało zaniżone odszkodowanie z polisy OC sprawcy, należy jak najszybciej napisać odwołanie od decyzji, pamiętając przy tym o tym, że należy jej sensownie uargumentować, nie dając ubezpieczycielowi możliwości odrzucenia dokumentu, poprzez stwierdzenie, że powody niezadowolenia z wysokości wypłaty odszkodowania nie znajdują odzwierciedlenia w rzeczywistości. W dokumencie powinny poza suchymi faktami znaleźć się także jakieś dowody, np. w postaci wyceny rzeczoznawcy czy wyliczeń kosztów pochodzących od uznanego mechanika. Im bardziej wiarygodne i nie do przebicia argumenty, tym szansę na to, że odwołanie zostanie pozytywnie rozpatrzone, są odpowiednio większe.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zawierać kilka istotnych informacji. Jeżeli nie zostaną uwzględnione w dokumencie, może zdarzyć się nawet tak, że nie będzie on rozpatrywany. Jedną z najważniejszych informacji, bez których odwołanie nie powinno zostać sporządzone, jest numer polisy sprawcy wypadku oraz numer szkody, który został nadany w towarzystwie ubezpieczeniowym. Dlaczego podanie tych danych jest tak ważne? Otóż są one istotne do tego, by możliwe było bardzo szybkie zidentyfikowanie sprawy, co w niektórych przypadkach może znacząco przyspieszyć jej ostateczne rozwiązanie.

W treści odwołania powinny zostać umieszczone bardzo obszerne wyjaśnienia dotyczące całej sytuacji związanej z powstaniem szkody. Im są one bardziej szczegółowe, tym lepiej. Wyjaśnienie powinno dotyczyć nie tylko okoliczności zaistnienia szkody, ale również wytłumaczenie tego, dlaczego poszkodowany uważa, że wypłacone mu odszkodowanie zostało zaniżone. Dla uwiarygodnienia zapisów warto umieścić też wycenę rzeczoznawcy czy wycenę przygotowaną przez inny warsztat (a nawet klika, o ile jest to możliwe). Oba dokumenty będą dowodem na to, że koszty naprawy szkód przerosną kwotę uzyskaną z odszkodowania. W treści odwołania od decyzji ubezpieczyciela należy również określić oczekiwania finansowe dotyczące odszkodowania. Powinna być to konkretna kwota odpowiadająca rzeczywistym kosztom związanym z naprawą szkody powstałej w samochodzie.

Może również zdarzy się sytuacji, w której poszkodowany nie będzie się zgadzał nie tylko z kwotą odszkodowania, ale również jej zakresem. Gdy orzeczona zostanie szkoda całkowita, choć zdaniem kierowcy ma to miejsce całkowicie niesłusznie. W takim wypadku w treści odwołania należy również uwzględnić prośbę o zmianę kwalifikacji ze szkody całkowitej na szkodę częściową.

Co zrobić, gdy firma ubezpieczeniowa nie chce wypłacić należnej kwoty odszkodowania?

Niestety nawet pomimo najlepiej i najbardziej starannie opracowanego odwołania może zdarzyć się tak, że nie zostanie ono uwzględnione przez ubezpieczyciela. Należy pamiętać o tym, że nie jest to jeszcze koniec sprawy i istnieją inne sposoby na to, by uzyskać należną poszkodowanemu w zdarzeniu drogowym dopłatę do odszkodowania.

Jeżeli firma ubezpieczeniowa nie chce w uczciwy sposób wypłacić należnej kwoty odszkodowania, można z tym problemem udać się do Rzecznika Finansowego. Warto jednak wiedzieć, że jego pomoc jest ostatecznością i sięgać po to rozwiązanie można dopiero po kilku odmowach ze strony ubezpieczyciela. Rzecznik Finansowy odrzuci wniosek, jeżeli zgłosi się do niego klient, który nie próbował porozumieć się z towarzystwem ubezpieczeniowym. Jego pomoc wykorzystywana powinna być tylko w trudnych przypadkach, w takich, w których osiągnięcie porozumienia pomiędzy stronami z różnych powodów jest po prostu niemożliwe. Nie tylko Rzecznik Finansowy może być pomocny w odzyskaniu należnej kwoty odszkodowania za zaistniałą szkodę. Jeżeli ubezpieczyciel odmawia wypłaty należnej sumy, można udać się po pomoc do kancelarii odwoławczej. Warto jednak pamiętać o tym, że wkroczenie na ścieżkę postępowania sądowego powinno by traktowanego jak ostateczność, która zostanie wdrożona dopiero wtedy, gdy wszystkie inne polubowne sposoby nie przyniosą oczekiwanego rezultatu. Brak powodzenia może być frustrujący, jednak z tego powodu z całą pewnością nie należy dochodzić swoich roszczeń, a już, szczególnie gdy są one słuszne i potwierdzone odpowiednimi dowodami.

W celu uzyskania dopłaty do odszkodowania OC warto poszukać dobrej kancelarii prawnej specjalizującej się w rozwiązywaniu tego typu spraw. Warto nawiązać z nimi kontakt osobisty, telefoniczny i mailowy, aby omówić sytuację i ustalić indywidualną ścieżkę postępowania, która pozwoli na skuteczne rozwiązanie zaistniałego problemu.

Zaniżona Szkoda - jak uzyskać odpowiednią dopłatę do odszkodowania?

Jak odzyskać zaniżone odszkodowanie? Sposobów jest kilka, a jednym z nich jest skorzystanie z pomocy firmy Zaniżona Szkoda. Cały proces uzyskiwania dopłaty odbywa się online, więc z oferty może tak naprawdę skorzysta każdy, niezależnie od obszaru, jaki zamieszkuje. Współpraca z firmą to nie tylko skuteczny, ale przede wszystkim bardzo wygodny sposób na odzyskanie swoich należności z odszkodowania. Nie dość, że wszystkie procedury i formalności zostały ograniczone wyłącznie do niezbędnego minimum, to jeszcze można załatwić je całkowicie zdalnie bez wychodzenia z domu.

Jak rozpocząć współpracę i dążenie do odzyskania kwoty należnego odszkodowania? Pierwszy krok to wypełnienie formularza kontaktowego. Nie jest to zbyt skomplikowane i wymaga podania wyłącznie kilku absolutnie podstawowych danych, między innymi adres e-mail, na który trafi formularz do wypełnienia. To tylko kilka pytań, za to bardzo ważnych dla całej sprawy, dotyczących nie tylko samej szkody, jej rozmiaru i okoliczności zaistnienia, ale również pojazdu czy kosztorysu naprawy ustalonego przez ubezpieczyciela. Szczegółowe i co najważniejsze prawdziwe odpowiedzi na zadane pytania znacznie ułatwia dochodzenie praw o uzyskanie dopłaty do odszkodowania z polisy sprawcy.

Wysłane przez formularz kontaktowy zgłoszenie wraz ze wszystkimi odpowiedziami na przesłane droga mailową pytania poddawane są analizie, która trwa od 48 do 72 h. Nad analizą pochyli się szereg doświadczonych specjalistów, którzy poddadzą szczegółowej weryfikacji kosztorys naprawy pojazdu sprawdzając, czy w tym przypadku nie doszło do zaniżenia wartości wypłaconego odszkodowania. Kosztorys jest analizowany bardzo dokładnie, możecie więc być Państwo pewni, że opinia, jaka zostanie wydana w tej sprawie, będzie wiarygodna, poparta odpowiednimi argumentami. Gdy zostanie wykryta rozbieżność między wypłaconą kwotą odszkodowania a faktyczną wartością szkody, wówczas poszkodowany w zdarzeniu drogowym otrzyma od Zaniżonej Szkody bardzo konkretną propozycję dopłaty. Jeżeli zostanie zaakceptowana, wówczas kolejny krokiem we współpracy jest podpisanie umowy o cesję wierzytelności. To bardzo ważne, ponieważ tylko ten dokument prawnie będzie upoważniał do zbycia prawa do wyższego odszkodowania.

Jeżeli wszystkie wymogi formalne zostaną wypełnione, dochodzi do wypłaty ustalonej kwoty. Zazwyczaj cała procedura trwa maksymalnie kilka dni, co sprawia, że współpraca z firmą Zaniżona Szkoda jest najszybszym sposobem na to, by dochodzić swoich praw do uzyskania uczciwej wysokości odszkodowania za powstałe w czasie zdarzenia drogowego straty.

Niezbędne dokumenty przy szkodzie częściowej i całkowitej

Samo zgłoszenie, opis szkody czy okoliczności, w jakich do niej doszło, może być niewystarczający do tego, by w sposób wiarygodny określić, czy nie doszło do wypłaty odszkodowania z polisy sprawcy w zaniżonej wartości.

To jakie dokumenty będą niezbędne do załatwienia wszystkich formalności, zależy w głównej mierze od tego, czy doszło do szkody całkowitej, czy częściowej. W przypadku szkody częściowej wystarczający będzie kosztorys naprawy pojazdu oraz decyzja o przyznaniu odszkodowania.

Przy szkodzie całkowitej dokumentów jest nieco więcej i poza decyzją o przyznaniu odszkodowania i kosztorysem konieczne będzie przedstawienie również jeszcze trzech istotnych dokumentów, czyli:

Cała procedura uzyskiwania dopłaty do odszkodowania jest całkowicie darmowa, więc poszkodowany w zdarzeniu drogowym nie musi obawiać się o dodatkowe koszty dalszej walki o odzyskanie należnych mu środków. W Zaniżonej Szkodzie zarówno analiza kosztorysu naprawy, jak i wszystkie późniejsze kroki zmierzające do odzyskania należności są całkowicie darmowe.

Dzięki możliwości przeprowadzenie wszystkich formalności w trybie online, z pomocy Zaniżonej Szkody będzie mógł skorzystać każdy, niezależnie od tego, w jakim regionie kraju w danym momencie mieszka.

Skąd poszkodowany może wiedzieć, że należy mu się dopłata do odszkodowania?

Wielu kierowców poszkodowanych w zdarzeniach drogowych po otrzymaniu odszkodowania ma poczucie tego, że jest ono zbyt niskie. Jednak przez brak wiedzy często nie próbują w żaden sposobów rozwiązać swoich wątpliwości i przyjmują kwotę odszkodowania, jaka została im zaproponowana przez ubezpieczyciela, co jest błędem, ponieważ przy rozliczeniu gotówkowym może się później okazać, że wypłacona kwota jest zbyt niska, aby pokryć wszystkie koszty związane z powstałymi szkodami.

Kto tak naprawdę może starać się o uzyskanie dopłaty do odszkodowania z polisy OC? Jest to prawo każdego kierowcy poszkodowanego w zdarzeniu drogowym, który uważa, że otrzymał zbyt niskie odszkodowanie. Na złożenie stosownego wniosku ma on 3 lata, licząc od dnia zaistnienia szkody. Choć o dopłatę w teorii może starać się każdy, to jednak skąd poszkodowany może wiedzieć, że odszkodowanie, które otrzymał, rzeczywiście jest zaniżone? Aby się tego dowiedzieć, warto przede wszystkim przeanalizować kosztorys naprawy oraz treść decyzji, która wydana została przez ubezpieczyciela. W dokumentach mogą być zawarte zapisy, z których wynika, że z pewnych względów poszkodowany otrzyma zbyt niskie w stosunku do wartości szkody odszkodowanie. Analizę można przeprowadzić samodzielnie, warto jednak oddać dokumenty do sprawdzenia osobie z wiedzą i doświadczeniem, która szybko będzie w stanie oszacować, czy rzeczywiście kwota, jaką została przyznana za szkodę, jest zbyt niska.

Co w dokumentach dotyczących wypłaty odszkodowania powinno wzbudzać niepokój i może stanowić argumentem do tego, by walczyć o należną dopłatę do odszkodowania? Może być to między innymi użycie części zamiennych, szczególnie gdy w aucie przed wystąpieniem szkody zastosowane były te oryginalne. W związku z tym takie powinny zostać również uwzględnione w kosztorysie. Niestety ubezpieczyciele często proponują wykorzystanie zamienników, które niekiedy nie tylko są gorszej jakości od swoich oryginalnych odpowiedników, ale ich cena jest także znacząco niższa, co ma wpływ na wypłatę zmniejszonej kwoty odszkodowania. W kosztorysach ubezpieczyciela nie powinna zostać zastosowana amortyzacja - to zostało potwierdzone poprzez uchwałę przyjętą przez Sąd Najwyższy. Na czym w tym przypadku polega amortyzacja? Otóż dotyczy ona odejmowania od wartości nowych części procentu, w jakim zużyte były stare części. Choć z tego rozwiązania korzystają już nieliczni ubezpieczyciele, to jednak należy pamiętać o tym, że w kosztorysie mogą wystąpić pewne propozycje, których przyjęcie będzie skutkowało tym, że kwota odszkodowania, jaką otrzyma kierowca, zostanie niesłusznie obniżona o określony procent.

Może zdarzyć się tak, że przy szkodzie całkowitej zostanie zaniżona wartość pojazdu sprzed dnia jej wystąpienia. Warto pamiętać o tym, że w takim przypadku wycena w dużej mierze oparta jest o wartość auta sprzed momentu, w którym doszło do jego trwałego uszkodzenia. Odszkodowanie jest różnicą pomiędzy wartością pojazdu sprzed wypadku i po nim, więc naturalne jest, że jeśli jego pierwotna wartość zostanie zaniżona, kwota odszkodowania jest niższa, niż być powinna.

Powodem do dochodzenia praw do dopłaty do odszkodowania może być również sytuacja, w której doszło do naprawy części, a nie jej wymiany, szczególnie gdy ta była w naprawdę fatalnym stanie i jedynym rozsądnym rozwiązaniem był zakup nowej, a nie regeneracja starej. To oszczędność dla ubezpieczyciela, ponieważ naprawa w większości przypadków będzie tańsza niż wymiana na nową. Dlatego taką opcję umieszczają często w kosztorysie. Brak dodatkowych świadczeń może być kolejnym powodem do tego, by starać się o uzyskanie wyższej kwoty odszkodowania. O co chodzi z tymi dodatkowymi świadczeniami? Kierowcy często nie są świadomi tego, że z tytułu szkody poza samym odszkodowaniem od ubezpieczyciela przysługują im również inne świadczenia, niosące ze sobą dodatkowe pieniądze. Jednym z przykładów dodatkowych świadczeń może być rekompensata z tytułu utraty wartości handlowej. Towarzystwa ubezpieczeniowe rzadko informują o możliwości pozyskania własnych środków, dlatego kierowca, zanim otrzyma kosztorys, dla dobra własnych interesów sam powinien zainteresować się tematem.

Warto jednak pamiętać o tym, że choć na złożenie wniosku o dopłatę do odszkodowania kierowca ma 3 lata, licząc od dnia wystąpienia szkody, to jednak w większości przypadków im szybciej tego dokona, tym większe są szanse na to, że jego walka o dodatkowe środki, które są mu całkowicie należne, okaże się skuteczna.

Zaniżone odszkodowanie a odwołanie - dlaczego kierowcy tak rzadko walczą o należne im środki?

Wypadek, stłuczka czy kolizja to dla większości kierowców duży stres i niekiedy spory wydatek, nawet jeżeli to nie z ich winy miała miejsce ta sytuacja. Problematyczne są tu wszelkie procedury związane z obecnością policji czy spisaniem oświadczenia, jeżeli sprawa ma zostać załatwiona polubownie, bez interwencji odpowiednich służb. Jeżeli w wyniku zdarzenia drogowego doszło do uszkodzenia samochodu, musi się o tym dowiedzieć również firma, w której było ubezpieczone auto sprawcy. Wielu kierowców pod wpływem emocji i z chęci jak najszybszego załatwienia sprawy i otrzymania odszkodowania zgadza się z kosztorysem, jaki podsuwa mu firma ubezpieczeniowa. W 9/10 przypadków wartość odszkodowania jest mniej lub bardziej zaniżona. Poszkodowani czasie nie wiedzą, że mają prawo do uzyskania dopłaty za zbyt niską wypłatę odszkodowania lub nie chcą nic z tym zrobić, obawiając się dodatkowych formalności i zawiłych procedur. To błąd. Dlaczego? Ponieważ taka bierność u zdecydowanej większości kierowców niejako daje ubezpieczalniom przyzwolenie na zaniżanie stawek odszkodowań dla kierowców poszkodowanych w zdarzeniach drogowych.

Dlatego każdy, kto boi się formalności, jednak chce sprawiedliwości i uzyskania dopłaty do odszkodowania w należnej mu wysokości, powinien dowiedzieć się, czym jest i w jaki sposób działa Zaniżona Szkoda. To firma, która szybko, skutecznie i bez zbędnych formalności pozwoli na załatwienie wszystkich formalności i uzyskanie należnej dopłaty za wypłacenie zbyt niskiej kwoty odszkodowania od ubezpieczyciela.

Nie daj się stresowi po wypadku!

Zostaw numer, a my zaoferujemy Ci darmowe auto zastępcze i bezgotówkową naprawę.

Nie chcesz podawać swojego numeru telefonu?
Nic nie szkodzi - kliknij tutaj aby pobrać oświadczenie.