Zadzwoń

+48 725 000 247

Napisz

info@zanizonaszkoda.pl

Potrzebujesz pomocy?
+48 725 000 247

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej.

Zdarzenie drogowe nie zawsze wymaga interwencji policji, zwłaszcza gdy nie ma osób poszkodowanych. Zdarzają się sytuacje, w których uczestnicy są zgodni co do tego, kto jest odpowiedzialny za zaistnienie kolizji drogowej i wspólnie dochodzą do porozumienia bez interwencji służb.

W takiej sytuacji wystarczy jedynie spisanie oświadczenia sprawcy kolizji. To bardzo ważne, ponieważ taki dokument będzie istotny przy naprawie pojazdu z OC sprawcy. Spisanie oświadczenia pozwala na szybkie załatwienie sprawy i uniknięcie konieczności oczekiwania na funkcjonariuszy policji.

Czym jest oświadczenie sprawcy kolizji?

Oświadczenie sprawcy kolizji jest dokumentem sporządzonym przez strony zdarzenia drogowego, będące przyznaniem się do winy za spowodowanie kolizji. To niepozorny za to bardzo ważny dokument będący pisemnym potwierdzeniem roszczeń poszkodowanego, który dzięki oświadczeniu może naprawić poniesione szkody z OC sprawcy. Tak naprawdę jednak na spisaniu oświadczenia i braku interwencji policji korzystają w równym stopniu obie strony uczestniczące w zdarzeniu drogowym.

Kiedy spisywane jest oświadczenie sprawcy? Przede wszystkim po zaistnieniu zdarzenia drogowego, w którym nie ma ofiar i rannych, a jedynym skutkiem takiej sytuacji jest uszkodzenie pojazdu. Oświadczenie o kolizji może być spisane tylko w przypadku, w którym obie strony zgadzają się co do tego, kto odpowiada za zaistnienie zdarzenia.

Czy kolizja drogowa wymaga wezwania policji?

W wielu przypadkach kolizji drogowych problem udaje się rozwiązać bez udziału policji. Należy mieć jednak świadomość tego, że nie zawsze porozumienie jest możliwe i mogą zdarzać się sytuacje, w których jedna ze stron zażąda wezwania służb, do czego będzie miała prawo.

Nie każda kolizja wymaga poinformowała policji o zaistnieniu takiego zdarzenia. Istnieją jednak pewne sytuacje, w których służby muszą się obowiązkowo pojawić na miejscu zdarzenia. Chodzi tu między innymi o zdarzenia, w których sprawca jest pod wpływem alkoholu bądź jeździ samochodem bez ważnej polisy OC. Oba przypadki wiążą się z poważnymi konsekwencjami dla kierowcy, który nie dość, że doprowadził do kolizji, to jeszcze prowadził auto, choć nie powinien. Szczególnie poważne konsekwencje czekają na niego za jazdę po alkoholu - za to może stanąć nawet przed sądem. Obecność policji niezbędna jest także w sytuacji, gdy sprawca ucieka z miejsca zdarzenia bądź którykolwiek z uczestników kolizji doznał uszczerbku na zdrowiu.

Dlaczego warto spisać oświadczenie o zdarzeniu drogowym?

Czy warto spisywać oświadczenie o zdarzeniu drogowym? Jak najbardziej tak, ponieważ jest to bardzo dobra alternatywa dla wzywania policji, pozwalająca na szybsze załatwienie sprawy i uniknięcie wielu komplikacji. Oczekiwanie na funkcjonariuszy i czekanie na zakończenie procesu dokumentowania zdarzeń może zająć nawet cały dzień. Spisanie oświadczenia pozwala na skrócenie tego czasu do absolutnego minimum. Dodatkowo sprawca kolizji nie otrzymuje mandatu za spowodowanie kolizji, co by miało miejsce w przypadku interwencji policji na miejscu zdarzenia.

Nawet jeżeli policja nie została wezwana na miejsce zdarzenia, po spisaniu oświadczenia sprawcy kolizji również należy usunąć uszkodzenia samochodu. Jeżeli są niewielkie, nie ma potrzeby wizyty w stacji kontroli pojazdów.

Oświadczenie o kolizji w praktyce

Duży ruch, trudne warunki atmosferyczne to tylko niektóre czynniki sprzyjające rozkojarzeniu, przyczyniające się do wielu drogowych kolizji. Każde zdarzenie drogowe bez wątpienia jest wydarzeniem dość sterującym, pomimo jednak tego warto zachować trzeźwość umysłu i zdrowy rozsądek. W pierwszej kolejności przede wszystkim należy usunąć jak najszybciej pojazdy z miejsca kolizji. Dopiero gdy zarówno auta, jak i ich właściciele będą bezpieczni, można przejść do spokojnej rozmowy i znalezienia wyjścia z zaistniałej sytuacji. Rozmowa powinna dotyczyć okoliczności zdarzenia i ustalenia winnego całej sytuacji. Jeżeli jedna ze stron bierze winę na siebie, nie ma potrzeby wzywania policji, wystarczy, że sprawcą spiszę stosowne oświadczenie. To ważny dokument będący podstawą do tego, by poszkodowany mógł się starać o uzyskanie odszkodowania za zaistniałą szkodę.

Oświadczenie sprawcy kolizji a odszkodowanie z polisy OC

W przypadku polisy OC, która jest obowiązkowa dla każdego kierowcy, zasady postępowania w przyznawaniu świadczeń powypadkowych są jednakowe dla wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych. Każde z nich w takim samym stopniu uznaje oświadczenie sprawcy kolizji. Taki dokument jest potwierdzeniem tego, że sprawca jest zupełnie świadomy swoich czynów i zgadza się na wypłatę odszkodowania stronie poszkodowanej z własnej polisy ubezpieczeniowej. Warto jednak zdawać sobie sprawę z tego, że sprawca, który przyjmie swoją winę, musi liczyć się z tym, że straci zniżki za bezszkodową jazdę. Nie jest to optymistyczna informacja, jednak znacznie lepiej jest stracić zniżki niż wypłacać poszkodowanemu z własnej kieszeni odszkodowanie za straty poniesione w wyniku zdarzenia drogowego.

Jeżeli po kolizji zostało spisane oświadczenie o winie, wówczas w teorii poszkodowany nie powinien mieć większych trudności z uzyskaniem odszkodowania. Musi zaistnienie szkody zgłosić do ubezpieczyciela sprawcy i wybrać sposób likwidacji szkody - kosztorysowy lub bezgotówkowy.

Co powinno zawierać oświadczenie sprawcy kolizji drogowej?

Jeżeli obie strony są w pełni zgodne co do okoliczności i doszły dookoła spisać oświadczenie sprawcy wypadku. Jednak aby taki dokument miał jakiekolwiek znaczenie, należy zdawać sobie sprawę z tego, jakie dane powinny zostać w nim zawarte.

Oświadczenie o zdarzeniu drogowym koniecznie musi zawierać informacje takie jak:

W oświadczeniu sprawcy kolizji muszą się znaleźć nie tylko dane osobowe uczestników kolizji drogowej czy najważniejsze informacje dotyczące pojazdu. Istotne znacznie ma również podanie okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia drogowego.

Z treści dokumentu powinno jasno wynikać, kto jest odpowiedzialny za kolizję. Specjaliści zalecają, by stosować w nim precyzyjne zapisy, najlepiej opisywane z perspektywy sprawcy zdarzenia.

Oświadczeniu sprawcy powinny znaleźć się informacje dotyczące także:

W oświadczeniu powinna znaleźć się również informacja dotyczące tego, czy poza uczestnikami zdarzenia w wyniku jego zaistnienia ucierpiały inne osoby.

Jeżeli kolizja miała miejsce w obecności świadków, warto aby dokument zawierał ich opinie i podpisy.

Jak i gdzie zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Po spisaniu oświadczenia sprawcy kolizji konieczne jest jak najszybsze skontaktowanie się z jego towarzystwem ubezpieczeniowym. Można zrobić to osobiście mailowo telefonicznie lub pisemnie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Większość osób decyduje się na wysłanie formularza online, tym bardziej że coraz więcej firm ogłoszeniowych udostępnia na swojej stronie internetowej odpowiednie formularze, które należy wypełnić i odesłać.

Zgłoszenie likwidacji szkody z polisy sprawcy zdarzenia powinno zawierać informacje takie jak:

Powyższe informacje powinny być zawarte w oświadczeniu sprawcy zdarzenia drogowego, więc zgłaszając szkodę do ubezpieczyciela, wystarczy je jedynie przepisać.

Jaki jest czas oczekiwania na wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy?

Szkoda powinna zostać zgłoszona ubezpieczycielowi najszybciej, jak to tylko będzie możliwe. To będzie miało duży wpływ na to, jak szybko wypłacone zostanie odszkodowanie. W większości przypadków od momentu zgłoszenia szkody mija maksymalnie kilka dni i towarzystwo ubezpieczeniowe kontaktuje się z osobą poszkodowaną z informacją o zarejestrowaniu szkody. Zgodnie z zapisami umowy towarzystwo ubezpieczeniowe od momentu wpłynięcia zgłoszenia ma 30 dni na podjęcie decyzji i wypłatę należnego odszkodowania.

Mogą się jednak zdarzyć wyjątkowe sytuacje, w których jednoznaczne ustalenie okoliczności, w jakich doszło do zdarzenia, nie będzie możliwe. Jak wygląda postępowanie w takim przypadku? Przepisy mówią o tym, że towarzystwo ubezpieczeniowe powinno dokonać wypłaty odszkodowania w ciągu 14 dni od momentu wyjaśnienia wszystkich spornych i niejasnych kwestii. Cała procedura przyznania i wypłaty odszkodowania z polisy sprawcy zdarzenia drogowego nie powinna trwać dłużej niż 90 dni.

Czy oświadczenie sprawcy zawsze jest wystarczające?

W przypadku niegroźnej stłuczki i sytuacji, w której obie strony porozumiały się co do tego, kto jest odpowiedzialny za kolizję, oświadczenie sprawcy będzie wystarczające, a likwidacja szkody z OC winnego powinna przebiegać bez większych zakłóceń.

Niestety mogą zdarzyć się także sytuacje, w których sprawca początkowo przyznaje się do winy i spisuje oświadczenie, jednak później z jakiegoś sobie tylko znanego powodu się z niego wycofuje. Co można zrobić w takiej sytuacji? Wówczas, aby możliwe było zlikwidowanie szkody z polisy domniemanego sprawcy, niezbędne jest przedstawienie innych dowodów na to, kto jest odpowiedzialny za powstanie uszkodzeń pojazdu/pojazdów. Co może stanowić dodatkowy dowód? Może być to nagranie lub zdjęcie wykonane tuż po tym, jak doszło do kolizji. Jeżeli jest taka możliwość, można również przedstawić zeznania świadków zdarzenia.

Nie daj się stresowi po wypadku!

Zostaw numer, a my zaoferujemy Ci darmowe auto zastępcze i bezgotówkową naprawę.

Nie chcesz podawać swojego numeru telefonu?
Nic nie szkodzi - kliknij tutaj aby pobrać oświadczenie.