Zadzwoń

+48 725 000 247

Napisz

info@zanizonaszkoda.pl

Co zrobić bezpośrednio po kolizji?

Kolizja może zdarzyć się każdemu. Z pewnością nie jest to specjalnie przyjemna i komfortowa sytuacja, jednak pomimo tego należy zachować spokój i pamiętać o kilku bardzo ważnych zasadach na wypadek takich właśnie sytuacji.

Bezpieczeństwo na miejscu zdarzenia to postawa!

Zanim zaczną być spisywane jakiekolwiek oświadczenia czy szacowany będzie stan wyrządzonych w wyniku zdarzenia szkód, należy przede wszystkim zadbać o bezpieczeństwo wszystkich znajdujących się na miejscu kolizji. Jeżeli ktoś ucierpiał i konieczne jest pomoc medyczna, niezwłocznie powinna zostać wezwana karetka pogotowia. Na tyle, na ile jest to możliwe, należy również usunąć pojazdy, aby nie doszło do dalszych kolizji, a ruch w tym miejscu przebiegał bez zakłóceń.

Zgłoszenie kolizji

Jeżeli miejsce zdarzenia będzie zabezpieczone, a ewentualni poszkodowani uzyskają pomoc, niezbędne jest zgłoszenie zaistniałego incydentu. Szkoda powinna zostać zgłoszona ubezpieczycielowi, aby można było rozpocząć procedurę mającą na celu wypłatę odszkodowania poszkodowanemu z polisy OC sprawcy.

Nie zawsze na miejscu zdarzenia trzeba wzywać policję. Czasem wystarczy samo oświadczenie spisane przez uczestników zdarzenia – tu jednak należy zadbać o to, by znalazły się w nim wszystkie najważniejsze informacje. Jeżeli jednak okaże się, że pomoc służb będzie niezbędna, należy przekazać im najważniejsze informacje dotyczące miejsca i okoliczności zdarzenia.

Jak powinno wyglądać oświadczenie sprawcy kolizji?

Jeżeli uczestnicy zdarzenia nie zdecydują się na wezwanie policji, koniecznie muszą spisać między sobą oświadczenie sprawcy kolizji. Obowiązkowo muszą znaleźć się w nim następujące informacje:

  • dane sprawcy zdarzenia  i poszkodowanego (imię, nazwisko, adres zamieszkania/zameldowania, seria i numer dowodu osobistego, kategoria i seria prawa jazdy),
  • informacje o pojazdach biorących udział w kolizji (marka, model, numer rejestracyjny, informacje o właścicielu zgodne z tymi znajdującymi się w dowodzie rejestracyjnym).

W oświadczeniu trzeba także uwzględnić dane towarzystwa ubezpieczeniowego, do którego będą kierowane roszczenia w sprawie wypłaty odszkodowania dla strony poszkodowanej w wyniku zdarzenia. W oświadczeniu należy podać nazwę towarzystwa, nr polisy OC i okres ważności obowiązkowego ubezpieczenia. Konieczne będzie też opisanie okoliczności kolizji, możliwie jak najdokładniej.

 Choć bez wątpienia kolizja drogowa nie jest zdarzeniem przyjemnym, nie należy jej się bać i wpadać w panikę. Należy zachować trzeźwość osądu, zadbać o spisanie oświadczenia stron lub jeżeli jest taka potrzeba wezwać na miejsce patrol policji. Trzymanie się pewnych istotnych zasad pozwoli nie tylko sprawniej rozwiązać problem, ale również na późniejszym etapie znacznie ułatwi uzyskanie należnego ubezpieczenie z polisy OC sprawcy.

Nie daj się stresowi po wypadku!

Zostaw numer, a my zaoferujemy Ci darmowe auto zastępcze i bezgotówkową naprawę.

Nie chcesz podawać swojego numeru telefonu?
Nic nie szkodzi - kliknij tutaj aby pobrać oświadczenie.