Zadzwoń

+48 725 000 247

Napisz

info@zanizonaszkoda.pl

Jakie kroki podjąć, gdy ubezpieczyciel odmawia wypłaty odszkodowania?

Każda osoba, która została poszkodowana w wyniku zdarzenia drogowego ma prawdo do tego, by domagać się od sprawcy naprawienia szkód, które powstały z jego winy. Naprawa może odbywać się w formie bezgotówkowej lub bezgotówkowej. Poszkodowany może ubiegać się o wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy. Choć ma on do tego pełne prawo niestety może zdarzyć się tak, że ubezpieczyciel odmówi wypłaty należnego odszkodowania. Jak należy postąpić w takiej sytuacji? 

Kiedy ubezpieczyciel ma prawo do odmowy wypłaty odszkodowania? 

W uzasadnionych okolicznościach ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji, w którym uzna, że to poszkodowany jest winny zaistniałym szkodom i to on jest sprawcą zdarzenia. Zgodnie z przepisami ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania tylko wtedy, gdy gdy zachowanie poszkodowanego było jedyną przyczyną powstania szkody. 

Ubezpieczyciele mogą również odmówić wypłaty, gdy odpowiedzialność za zaistnienie zdarzenia została wyłączona zapisami w OWU. Na decyzję wpłynąć może również brak ważnego badania technicznego czy nieregularnie opłacanie składek ubezpieczeniowych.

Jak postąpić, gdy ubezpieczyciel niesłusznie odmówił wypłaty odszkodowania? 

Jeżeli to nie poszkodowany przyczynił się do powstania szkód w wyniku zdarzenia drogowego, a ubezpieczyciel odmówił mu wypłaty odszkodowania, jak w takim przypadku powinien postąpić? Przede wszystkim pierwszym krokiem po otrzymaniu decyzji odmownej jest wniesienie odwołania. Tu bardzo ważna będzie argumentacja – koniecznie musi przemawiać na korzyść poszkodowanego, udowadniając, że decyzja ubezpieczyciela była bezpodstawna. Jeżeli w dalszym ciągu nie przyniesie to oczekiwanego rezultatu, warto zastanowić się nad zatrudnieniem prawnika.

W każdym mieście można znaleźć dobrą kancelarię odszkodowawczą specjalizującą się w odzyskiwaniu należnych odszkodowań. Oczywiście za pomoc należy uiścić wynagrodzenie i procent odszkodowania, jednak w przypadku pomocy specjalistów poszkodowany ma znacznie większe szans na wygranie sprawy niż w przypadku, w którym walczyłby przeciwko ubezpieczycielowi samodzielnie.

Dla obu stron najlepszym rozwiązaniem jest polubowne załatwienie sprawy. Nie zawsze jednak jest to możliwe – poszkodowany może ubiegać się o odzyskanie swoich roszczeń na drodze postępowania sądowego. 

Poszkodowany może również zdecydować się na złożenie skargi do Rzecznika Finansowego. To ostateczność, z której warto skorzystać wtedy, gdy postępowanie sądowe nie przyniesie oczekiwanego rezultatu. To osoba specjalizująca się w rozwiązywaniu nawet bardzo trudnych spraw, wspierająca w walce nie tylko z ubezpieczycielami, ale również bankami czy wszelkimi innymi instytucjami finansowymi. Zazwyczaj pomoc Rzecznika Finansowego to ostatnia możliwość na unieważnienie decyzji ubezpieczyciela, który odmówił poszkodowanemu w wyniku zdarzenia drogowego wypłaty odszkodowania.

Warto wspomnieć również o tym, że poszkodowany ma prawo odwołania się od decyzji ubezpieczyciela nie tylko przy otrzymaniu decyzji odmownej dotyczącej wypłaty odszkodowania. Ma do tego prawo również wtedy, gdy uzna, że wypłacona kwota jest za niska i nie pokryje wszystkich kosztów naprawy powstałych szkód.

Nie daj się stresowi po wypadku!

Zostaw numer, a my zaoferujemy Ci darmowe auto zastępcze i bezgotówkową naprawę.

Nie chcesz podawać swojego numeru telefonu?
Nic nie szkodzi - kliknij tutaj aby pobrać oświadczenie.