Zadzwoń

+48 725 000 247

Napisz

info@zanizonaszkoda.pl

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Kolizja czy wypadek nie należą do najprzyjemniejszych, jednak najważniejsze jest to, by w wyniku takiego zdarzenia nikt nie ucierpiał. Jeżeli jest inaczej, konieczne jest wezwanie pogotowia, a następnie zabezpieczenie pojazdów tak, by nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. Dopiero później można poinformować ubezpieczyciela o zaistniałym zdarzeniu.

Kto może skorzystać z ubezpieczenia OC sprawcy?

Ubezpieczenie OC obejmuje szkody rzeczowe (związane z uszkodzeniem pojazdu) oraz szkody osobowe (dotyczące obrażeń ciała). Z odszkodowania może skorzystać nie tylko kierowca, ale również poszkodowani pasażerowie podróżujący zarówno ze sprawcą, jak i z poszkodowanym w wyniku zdarzenia kierowcą. Jeżeli w czasie kolizji czy wypadku dojdzie do potrącenia rowerzysty, pieszego lub innych kierowca nie biorący udziału w zdarzeniu poniesie szkodę, takie osoby również mogą starać się o odszkodowanie z polisy OC sprawcy.

Jeżeli dojdzie do przykrej sytuacji, jaką jest śmierć jednego z uczestników, w takim przypadku odszkodowanie należy się najbliższym zmarłego.

Jak zgłosić szkodę z OC sprawcy?

Poszkodowany kierowca nie musi zgłaszać szkody bezpośrednio po wypadku. Tak naprawdę może zrobić to w dolnym momencie, pamiętając jednak o tym, że dla wypadków oraz kolizji istnieją terminy przedawnienia roszczeń. Po ich upłynięciu nie można już się starać o odszkodowanie. Warto pamiętać, że zgłoszenie szkody zawsze leży po stronie osoby poszkodowanej. Dlatego ta powinna zabezpieczyć swoje interesy w miarę możliwości na miejscu zdarzenia, dokładnie dokumentując okoliczności – to znacząco ułatwi uzyskanie odszkodowania i przyspieszy całą procedurę.

Jeżeli na miejsce zdarzenia nie została wezwana policja, niezbędne jest spisanie oświadczenia, pod którym muszą podpisać się obie strony.

Szkodę można zgłosić mailowo, telefonicznie lub pisemnie do odpowiedniego zakładu ubezpieczeń. W przypadku niewielkich uszkodzeń można skorzystać z systemu BLS (bezpośredniej likwidacji szkody).

Porządkowany powinien pamiętać o tym, że w zgłoszeniu szkody muszą znaleźć się informacje takie jak:  

  • nazwisko, imię, PESEL poszkodowanego oraz sprawcy wypadku;
  • numer polisy sprawcy wypadku;
  • numery rejestracyjne pojazdów sprawcy i poszkodowanego;
  • data i okoliczności zdarzenia.

Po kilku dniach od zgłoszenia szkody rzeczoznawca samochodowy umawia się z poszkodowanym na wnikliwą ocenę stanu samochodu i rozmiaru powstałych szkód. W czasie jego wizyty sporządzana jest dokumentacja zdjęciowa. Po wizycie rzeczoznawcy i dopełnieniu wszelkich formalności ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania. Jeżeli po tym czasie okoliczności zdarzenia nie zostaną ustalone, ubezpieczyciel musi poszkodowanego poinformować pisemnie o powodzie opóźnienia i wskazać nową datę wypłaty odszkodowania.

Oczywiście poszkodowany nie musi zgadzać się z decyzją ubezpieczyciela odnośnie wysokości odszkodowania. W takim przypadku może napisać odwołanie, wystąpić a drogę sądową (tu jednak należy pamiętać o zachowaniu ustawowych terminów przedawnienia) bądź skorzystać z najprostszej możliwości – dopłaty do odszkodowania.

Nie daj się stresowi po wypadku!

Zostaw numer, a my zaoferujemy Ci darmowe auto zastępcze i bezgotówkową naprawę.

Nie chcesz podawać swojego numeru telefonu?
Nic nie szkodzi - kliknij tutaj aby pobrać oświadczenie.