Zadzwoń

+48 725 000 247

Napisz

info@zanizonaszkoda.pl

Odszkodowanie OC a podatek VAT

Każda osoba, która została poszkodowana w wyniku wypadku drogowego lub kolizji ma prawo do uzyskania pełnego odszkodowania za poniesione w czasie zdarzenia szkody. Wiele osób starając się o odszkodowanie, zastanawia się nad tym, czy będzie ono wypłacone w kwocie brutto, czy netto. Jak wygląda kwestia płatności podatku VAT w przypadku uzyskania odszkodowania z polisy OC?

Odszkodowanie OC, podatek VAT i leasing auta

Z założenia odszkodowanie ma być rekompensatą za uszczerbek, jakiego doznał poszkodowany. Zgodnie z kodeksem cywilnym może on liczyć na naprawę szkody obejmującą nie tylko poniesione straty, ale także korzyści, jakie mógłby osiągnąć, gdyby nie doszło do straty powstałej w wyniku zdarzenia drogowego.

Wypłacona kwota odszkodowania ma pokryć straty, ale nie spowodować  wzbogacenia się strony poszkodowanej, co jest możliwe, gdy zostanie błędnie naliczona kwota podatku VAT. Takie nagłe wzbogacenie się nie będzie jednak powodem do radości, ponieważ może nieść ze sobą wiele przykrych konsekwencji.

Kwota brutto odszkodowania – kiedy jest wypłacana?

Jak powszechnie wiadomo, podatek VAT ma znaczący wpływ na ceny produktów i usług. W przypadku odszkodowania OC, jeżeli poszkodowany jest osobą fizyczną, więc nie prowadzącą działalności gospodarczej, powinien otrzymać odszkodowanie w pełnej wysokości, czyli już z doliczonym podatkiem VAT.

Co w przypadku, gdy poszkodowany jest osobą fizyczną, jednak na swój rachunek bankowy otrzymał kwotę odszkodowania, w której nie został uwzględniony podatek VAT? W takiej sytuacji może on wystąpi do firmy ubezpieczeniowej z wnioskiem o wypłatę brakującej kwoty.

Kiedy poszkodowany otrzyma odszkodowanie w wysokości netto?

W przypadku przedsiębiorców wypłata odszkodowania ze stawką VAT wygląda nieco inaczej niż w przypadku osób fizycznych nieprowadzących własnej działalności gospodarczej. Odmienne zasady obowiązują wyłącznie tych przedsiębiorców, którzy są zarejestrowanymi płatnikami VAT.

Tacy przedsiębiorcy mają możliwość obniżenia kwoty należnego podatku o stawkę VAT. W takim przypadku, gdy poszkodowany w zdarzeniu drogowym przedsiębiorca otrzymałby wypłatę odszkodowania w kwocie brutto, zaliczone zostałoby to jako wzbogacenie się, co w takich przypadkach jest niedopuszczalne.

Odszkodowanie dla przedsiębiorcy niebędącego podatnikiem VAT

W przypadku przedsiębiorcy, który nie jest podatnikiem VAT, odszkodowanie za zdarzenie drogowe powinno być wypłacane w kwocie brutto. Jeżeli otrzyma on rekompensatę netto, wówczas może starać się o uzyskanie rekompensaty.

VAT w odszkodowaniu a leasing pojazdu

Wypłata odszkodowania wygląda nieco inaczej nie tylko w przypadku przedsiębiorców i konsumentów. Inne zasady udzielania rekompensaty dotyczą również poszkodowanych, którzy nie są jedynymi właścicielami uszkodzonego pojazdu, ponieważ ten znajduje się jeszcze w leasingu.

Tu sprawa jest skomplikowana, ponieważ firmy ubezpieczeniowe różnie do tego podchodzą. Część z nich wypłaca kwotę brutto, traktując jako poszkodowanego leasingobiorcę, inne wypłacają odszkodowanie leasingodawcy w kwocie netto. Wiele zależy też od tego, jakie są zapisy w umowie pomiędzy leasingobiorcą a leasingodawcą w kwestii uszkodzenia auta.

Nie daj się stresowi po wypadku!

Zostaw numer, a my zaoferujemy Ci darmowe auto zastępcze i bezgotówkową naprawę.

Nie chcesz podawać swojego numeru telefonu?
Nic nie szkodzi - kliknij tutaj aby pobrać oświadczenie.